SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Actievoorwaarden

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de toekenning in 2019 van 40 (sponsor)bedragen in het kader van het 40-jarig bestaan van Veldsink Advies, hoofdkantoor gevestigd aan de Pinckart 54 te Nuenen.
 2. De actie loopt van 22 mei 2019 tot en met 15 september 2019.
 3. Deelname staat open voor iedereen woonachtig in Nederland die een verzoek indient op de campagnewebsite volgens de daar vermelde richtlijnen.
 4. Om kans te maken op een prijs dient een deelnemer tijdens de actieperiode een aanvraag in te dienen. Dit moet een wens voor een ander zijn. Indienen kan online op de campagnewebsite of offline via de lokale kantoren van Veldsink Advies in de zogeheten wensput.
 5. Veldsink Advies stelt € 20.000,- beschikbaar voor het uitkomen van 40 wensen, met een maximum van € 1.000,- per wens. De verdeling van dit bedrag alsmede de wijze waarop het bedrag wordt uitgekeerd, wordt door Veldsink Advies bepaald. Dit is mede afhankelijk van het type wens. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Mogelijkheden waarop Veldsink Advies wensen laat uitkomen of een bijdrage levert aan het uitkomen van de wens:
   • Veldsink Advies organiseert de wens en betaalt de organisatie rechtstreeks om de wens uit te laten komen.
   • Veldsink Advies betaalt rechtstreeks een bedrag (maximaal € 1000,- per wens) aan de begunstigde van de wens dat een bijdrage levert aan het uitkomen van de wens. Dit kan zowel een particulier als een organisatie/stichting/vereniging zijn.
   • Veldsink Advies ontvangt de factuur van de factuur van de begunstigde van de wens, die Veldsink Advies namens de wensbegunstigde overmaakt.
 7. Persoonsgegevens die worden verstrekt via de campagnewebsite en de offline formulieren worden enkel gebruikt om met de deelnemer te communiceren over de actie en de eigen ingediende wens. De gegevens worden niet met derden gedeeld en direct vernietigd na afloop van de actie.
 8. Bij het indienen van de wens geef je toestemming dat Veldsink Advies deze wens gebruikt voor promotionele uitingen gerelateerd aan de actie, zowel online als offline. Zonder nadrukkelijke afstemming met de wensindiener, zal Veldsink Advies nooit persoonlijke gegevens van de begunstigde van het (sponsor)bedrag publiekelijk maken.
 9. Uit alle deelnemers worden 40 winnaars geselecteerd. Deze winnaars worden telefonisch of per mail persoonlijk op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. De prijs wordt enkel toegekend indien de begunstigde van de prijs akkoord gaat met toekenning van het (sponsor)bedrag en publiciteit die daar aan gegeven wordt. Denk hierbij aan vermelding van het winnende (sponsor)doel op www.veldsink40jaar.nl en de social media kanalen van Veldsink Advies na afloop van de campagne.
 10. De prijs is wensgebonden en staat op naam van de winnaar en zijn of haar wens. De prijs is niet overdraagbaar, of voor andere zaken in te zetten dan de specifieke wens. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of aan deze actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Veldsink Advies mag dan een andere winnaar selecteren.
 11. Overhandiging van de prijs vindt plaats in onderling overleg met de winnaar en de begunstigde van het sponsorbedrag op een vooraf afgesproken tijd en plaats door een vertegenwoordiger van Veldsink Advies.
 12. Veldsink Advies mag de voorwaarden tussentijds wijzigen of stoppen als de omstandigheden dit vereisen, zonder verplichting tot schadevergoeding.
 13. Veldsink Advies is geheel vrij in de toekenning van de (sponsor)bedragen. Over de uitslag hiervan kan niet worden gecorrespondeerd en aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.
 14. Veldsink Advies mag deelnemers van deelname uitsluiten als er sprake is van fraude.
 15. Veldsink Advies is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de actie.
 16. Wensen die ingediend worden ten behoeve van een medewerker van Veldsink Advies, worden niet in behandeling genomen.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Veldsink Advies.
 18. Vragen die specifiek te maken hebben met deze wensactie kunnen gesteld worden aan marketing@veldsink.nl.